Back
Funkční narcismus a jeho role v leadershipu
13 Apr 2024
author
Miroslav Sázovský

Funkční narcismus a jeho role v leadershipu

Narcismus je termín, který často evokuje negativní konotace, spojené především s sebeláskou, egoismem a manipulací. V psychologickém kontextu se však objevuje i pojem "funkční narcismus", který může mít v určitých situacích, jako je leadership, pozitivní dopady. Výzkum Marie Klymenko z Ivan Franko National University of Lviv poukazuje na to, jak může být funkční narcismus využit k efektivnímu vedení lidí, ale také na rizika, která s sebou přináší.

Co je to funkční narcismus?


Funkční narcismus lze charakterizovat jako formu narcismu, kde vysoké sebevědomí a sebepojetí jedince přinášejí pozitivní výsledky jak pro jednotlivce, tak pro jeho okolí. Tito jedinci mají často silné vůdcovské schopnosti, jsou charizmatičtí, přesvědčiví a mají schopnost inspirovat ostatní. Funkční narcisté jsou schopni udržet stabilní a pozitivní obraz sebe sama i v náročných situacích, což jim umožňuje efektivněji řídit týmy a organizace.


Jak rozpoznat funkčního narcistu v leadershipu?


1. Vysoká sebedůvěra: Funkční narcisté vyzařují vysokou úroveň sebejistoty, která může být nakažlivá a motivující pro jejich týmy.


2. Charisma: Jsou často vnímáni jako charismatické osobnosti, které mají schopnost přitáhnout a udržet pozornost svých kolegů a podřízených.


3. Zdánlivá empatie: I když funkční narcisté mohou mít tendenci být zaměřeni na sebe, často se umějí chovat empaticky, aby dosáhli svých cílů.


4. Odolnost vůči stresu: Díky svému silnému sebepojetí jsou schopni udržet klid a jistotu i v situacích, které by jiné mohly snadno rozhodit.


5. Vize: Mají silnou vizi a schopnost přesvědčit ostatní, aby se přidali k jejich plánům a cílům.


Využití funkčního narcismu v leadershipu


Lidé s funkčním narcismem mohou být účinnými lídry, protože jejich sebejistota a ambice mohou vést k výrazným úspěchům. Jejich schopnost motivovat a inspirovat ostatní může zvyšovat produktivitu a zavádět inovace v organizaci. Dále, jejich odolnost vůči stresu a schopnost udržet se v emocionálně stabilním stavu mohou přispět k efektivnímu řešení krizových situací.


Rizika funkčního narcismu v kontextu leadershipu


1. Riziko manipulativního chování: Funkční narcismus může vést k manipulativnímu chování, kde leader může využívat ostatní k dosažení osobních cílů bez ohledu na jejich potřeby nebo cíle.


2. Problémy s týmovou spoluprací: Silné sebepojetí a nedostatek pravé empatie mohou způsobovat problémy v týmové spolupráci, protože funkční narcisté mohou mít problém s přijetím názorů a potřeb ostatních.


3. Závislost na uznání: Přestože mohou na první pohled působit sebejistě, funkční narcisté mohou být hluboce závislí na uznání a obdivu, což může vést k nestabilnímu vedení, pokud tyto potřeby nejsou naplněny.


4. Ignorování kritiky: Silné sebevědomí může vést k ignorování konstruktivní kritiky, což může bránit osobnímu i profesionálnímu růstu.


Závěr


Funkční narcismus v leadershipu přináší jak signifikantní přínosy, tak potenciální rizika. Klíčem k efektivnímu využití těchto kvalit je sebereflexe, otevřenost ke zpětné vazbě a schopnost vyvážit osobní ambice s potřebami a cíli týmu. Pro organizace je důležité rozpoznávat tyto rysy u potenciálních lídrů a strategicky je využívat s důrazem na etický a inkluzivní přístup k vedení.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...