Back
Kontrolní seznam na co nezapomenout při rozvodu s narcistou
25 Jul 2023
author
Miroslav Sázovský

Kontrolní seznam na co nezapomenout při rozvodu s narcistou

K rozvodu s narcistou se nechodí s myšlenkou: "Uvidíme, jak to dopadne. Už mě stejně nemá čím překvapit." Možná se ještě budete divit, čím vším vás překvapí a co vše si vmyslí, aby zazářil a vykreslil sebe jako oběť a zároveň hrdinu.


Následující seznam si můžete vytisknout a můžete si v něm zaškrtávat, co již máte a co vám ještě chybí:


 1. 1) Před rozvodem si stanovte cíle, které před druhou stranou chcete utajit. Nesmí být v návrhu na rozvod.
 2. 2) Všechny klíčové důkazy si nechte na později a nedávejte je hned do spisu. Proti strana do nich může před soudem nahlédnout a připravit si argumenty, lži a strategii, jak vám vzít vítr z plachet.
 3. 3) Vytvořte si svou BATNA (Best alternative to a negotiated agreement - nejlepší alternativa k uzavřené dohodě). Narcista se nebude chtít dohodnout, ale pokud nemáte svou BATNA, tak vám toho moc nezůstane.
 4. 4) Okopírujte si všechny smlouvy, doklady, zápisy v katastru nemovitostí, pozemků nebo dohod, kde na vás něco bylo napsáno.
 5. 5) Vytvořte si bezpečné místo, které narcista neobjeví a nebude mít možnost zničit vaše důkazy. Ideální je mít dvě uložiště (fyzické a digitální - pevný disk, cloud + flash disk).
 6. 6) Změňte si všude hesla a popřípadě si pořiďte nový notebook, telefon nebo tablet. Nechte si vše zkontrolovat odbornou firmou, zda v počítači nebo telefonu nemáte monitorovací zařízení.
 7. 7) Vypněte si sdílení disku, bluethoot a jiné spojení do rodinného cloudu atd.
 8. 8) O ničem nemluvte doma nebo v prostorách, kde má narcist přístup, protože tam může být odposlech.
 9. 9) Veďte si detailní deník všech jeho účastí a neúčastí na rodičovských besídkách, dětských vystoupeních, oslavách narozenin, pozdních příchodů domů, kdy děti byly nemocné atd.
 10. 10) Zapisujte si všechny jeho narcistické útoky a k tomu vaše pocit.
 11. 11) Komunikujte jen prostřednictvím emailu nebo textových zpráv, které nemůže ze své strany smazat (pozor na aplikace jako je whats-up).
 12. 12) Pokud ruší schůzky s dětmi nebo neplní své povinnosti a odmítá to psát pomocí SMS nebo emailu, ale jen volá, tak následně zapište jeho zrušení emailem a uložte do archivu. Můžete napsat: "Je to nepříjemné, že jsi zrušil tvůj čas s dětmi. Jak to chceš udělat příště. Dej mě a dětem závazné slovo, že dorazíš."


Jak porazit narcistu v jeho vlastní hře:

Musíte mít jasnou, silnou a účinnou strategii. Buďte připraveni přejít do útoku a mějte připravené páky. Mějte vše, co potřebujete k motivaci, aby s vámi druhá strana chtěla dojít k řešení. Je to sice proti intuici, ale pokud chcete, aby dospěli k tomuto spravedlivému závěru, pak je k tomu budete muset motivovat tím, že získáte páku. Narcisté, sociopaté a psychopaté mají jednu slabinu - jsou předvídatelní. Sami se chytí do svých pastí díky tomu, že mají jen jeden způsob bytí a jednání.


Položte si otázky:


 1. 13) Jaká je cena za mír?
 2. 14) Jaké věci byste si mohli přát, ale je vám úplně jedno, jestli je dostanete?
 3. 15) Kdo se bude stěhovat?
 4. 16) Dokážou vaše společné příjmy pokrýt výdaje na dvě domácnosti?
 5. 17) Kdo bude platit jaké účty: hypotéku, nájem, služby, pojistky, péči o děti atd.?
 6. 18) Měly by se kreditní karty splácet nyní, nebo později?
 7. 19) Můžete mít stále přístup ke společným manželským účtům?
 8. 20) Kde budou žít děti?
 9. 21) Jak budou vypadat návštěvy o prázdninách, Vánocích, Velikonocích, narozeninách atd.?
 10. 22) Jak bude vypadat a probíhat výměna dětí?
 11. 23) Existují vzájemně dohodnutá pravidla pro komunikaci s dětmi, když jsou u vašeho manžela?
 12. 24) Měly by děti dostat poradenství? Kdo bude platit?
 13. 25) Souhlasíte oba s tím, že dětem pomůžete překonat rozvod?


Být připraven na všechny možné překážky je součástí pochopení cílů.


Na co se připravit u soudu:


 1. 26) Soudní síň je pro narcistu jeviště, kde se může předvádět, manipulovat a získat uznání ostatních i za cenu, že vám i dětem bude ubližovat. Neumí vyhodnotit dlouhodobý dopad, jaký jeho chování bude mít na ostatní.
 2. 27) Právník narcisty vám navrhnou, aby jste předložili prví nabídku k jednání pod záminkou "spolupráce a dohody". Ale ve výsledku chtějí jen zjistit, co je pro vás důležité, aby to mohli shodit ze stolu a udělat z vás blázna, zlatokopku atd.
 3. 28) Přestože vám dá návrh, co by chtěl, tak u soudu řekne pravý opak a použije to proti vám.
 4. 29) Narcista se nechce dohodnout. Dohoda "výhra-výhra" je pro něj prohrou, zesměšněním, urážkou a ponížením. Proto bude dělat vše proto, aby vyhrál a protistrana odešla roztrhaná na kusy.
 5. 30) Bude vás chtít rozčílit a vyprovokovat k emoční reakci, aby ostatní viděli, s kým mají tu čest. Proto budou lhát, říkat polopravdy, překrucovat fakta a obviňovat vás z toho, co dělali oni.
 6. 31) Cokoliv se dohodnete předem, tak poruší. Dokonce je ochotný zajít tak daleko, že řekne ty nejtajnější, nejintimnější a neosobnější věci, které ani nejsou předmětem vašeho rozchodu. Vše udělá jen proto, aby vás rozhodil.
 7. 32) Požadujte okamžité soudní nařízení, aby narcista musel platit nezbytné peníze pro zajištění péče o domácnost, děti a jejich vzdělávání. Požádejte vašeho právního zástupce, aby podal návrh na dočasné rozhodnutí o výživném a stanovil rozvrh návštěv a finanční podporu.
 8. 33) Narcisté celé rozvodové řízení budou zazdívat (stonewalling), zdržovat, protahovat, prodražovat a říkat vám, že vám nic nedají a nemáte na nic nárok. Možná vám budou vyhrožovat, že si najmou nejlepší právníky a totálně vás zničí.


Zůstaňte v klidu - rozhodnutí o tom, jak to bude není na něm; porazte ho v jeho vlastní hře tím, že ho co nejdříve dostanete k soudu, abyste utišili své obavy. Je to jen další manipulativní příležitost, kterou využívají, aby vás udrželi ve strachu.


Na co si dát pozor


S narcistou se nedá dohodnout. Rozvod je pro ně příležitost světu ukázat, jak jsou vaší obětí a zároveň hrdinové. Nemůžete vyhrát s někým, kdo miluje krveprolití a ještě si to užívá.


 1. 34) Pokud narcista souhlasí s mediací, tak nechce soudí spor, kde by byla nařízena finanční kontrola. Chce vás přimět k rychlému vyrovnání, protože skrývá peníze. Zapomeňte na to, že dostal rozum a projevuje soucit, empatii nebo lítost.
 2. 35) Pokud je narcista ochotný velmi rychle se rozejít a souhlasí s vašim návrhem bez boje, tak buďte opatrní. Pravidlo zní - nedělejte první návrh. Uvědomte si, že soud může odhalit širší souvislosti s jejich podvody, manipulacemi a odhalit něco, co ještě nevíte o jejich majetku, který získali za dobu vašeho manželství. Chtějí vás naposledy ovládnout.


Spolupracující zdání ochoty ke kompromisu je často doprovázeno nenápadnou skrytou hrozbou, že pokud se s rozvodem obrátíte na soud, nedostanete nic.


 1. 36) Pokud se zdá, že narcista touží po vyrovnání, může hrát na vás hru. Řekne vám, že chce ušetřit peníze a udržet smír. Buďte na pozoru: je to jejich trojský kůň, který snadno skryje majetek a vstoupí do mediace, aniž byste znali skutečný finanční obraz. Nevěřte tomu, pokud si nejste jisti, že máte všechny záznamy.
 2. 37) Než půjdete na mediaci, napište si na papír do jednoho sloupce, co potřebujete. Do druhého sloupce pak napište, co chcete. Měly by se lišit!
 3. 38) Vše co při mediaci nebo soudu požadujete musíte mít odůvodněné. V průběhu mediace nebo soudu pak můžete říct: Požaduji a, b, c..., protože. Zde jsou důkazy (ty si schovejte až vás vyzvou).


Znalost toho, co potřebujete k přežití, oproti tomu, co můžete chtít, může být klíčem k úspěšné mediaci. Zaměřte se na své potřeby a vyjednávejte s ohledem na svá přání.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...