Back
Zneužívání nenásilné komunikace k manipulaci
14 Feb 2024
author
Miroslav Sázovský

Zneužívání nenásilné komunikace k manipulaci

Setkání s osobou, která využívá teorii nenásilné komunikace (NNK) k manipulaci nebo gaslightingu, může být velmi zrádné a zneklidňující. Nenásilná komunikace je koncept vyvinutý psychologem Marshall Rosenbergem, který zdůrazňuje empatii, aktivní poslech a vyjadřování vlastních potřeb a pocitů bez obviňování nebo kritizování druhých. Ironicky, když je NNK používána narcisty, může se stát nástrojem psychologické manipulace, který vypadá na povrchu jako snaha o pozitivní a konstruktivní komunikaci.


Narcisté mohou teorii NNK využívat k tomu, aby získali ještě větší kontrolu nad svými oběťmi tím, že:


- Zdůrazňují své vlastní potřeby: Místo abychom se snažili najít vzájemně přijatelné řešení, mohou se soustředit výhradně na uspokojení svých vlastních potřeb.

- Obviňují oběti: Mohou využívat jazyk NNK k tomu, aby oběť přesvědčili, že veškeré problémy ve vztahu jsou výsledkem jejího chování nebo nedostatků.

- Gaslighting: Manipulativní použití NNK může způsobit, že se oběť začne pochybovat o svých vlastních pocitech, myšlenkách nebo vzpomínkách, což je typický projev gaslightingu.


Pokud se ocitnete v situaci, kde máte pocit, že je NNK používána proti vám tímto způsobem, je důležité si uvědomit několik klíčových bodů:


- Důvěřujte svým pocitům: Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, pravděpodobně máte pravdu.

- Hranice: Je důležité stanovit jasné hranice a být pevní v jejich dodržování.

- Podpora: Hledejte podporu u přátel, rodiny nebo profesionálních poradců, kteří rozumí dynamice narcistického chování.


Cílem NNK je empaticky a soucitně podporovat vzájemné porozumění a respekt, nikoli manipulaci nebo kontrolu. Pokud komunikace ve vztahu nevede k těmto výsledkům, může být čas zvážit další kroky k ochraně vašeho psychického zdraví.


Příklad emailu zneužívající NNK:

Předmět: Potřebujeme mluvit o naší komunikaci


Text: "Ahoj [Jméno], v poslední době jsem si všiml, že mezi námi dochází k určitým nedorozuměním, a chtěl bych, abychom na tom společně zapracovali. Mám pocit, že ti na mě nezáleží, což je pro mě zraňující. Vím, že nechcš, abych se takto cítil. Je pro mě důležité, abychom našli způsob, jak lépe komunikovat, tak aby byly respektovány potřeby obou stran."


Analýza: V tomto emailu narcista vypadá, že se snaží o otevřenou a poctivou komunikaci. Používá však manipulativní taktiku, kdy vyjadřuje své "zranění" jako nástroj, aby oběť cítila vinu za to, že má vlastní potřeby nebo hranice. Také implicitně naznačuje, že problémy ve vztahu jsou výhradně výsledkem chování oběti.


Příklad SMS zneužívající NNK:


Text: "Rozumím, že se cítíš přetížená a potřebuješ více času na sebe, ale opravdu si myslím, že ignoruješ mé potřeby ve vztahu. Když nekomunikuješ se mnou, připadá mi, že si nevážíš toho, co pro tebe dělám. Je důležité, abychom se oba cítili vyslyšení a respektovaní."


Analýza: Narcista zde používá jazyk, který zdánlivě vyjadřuje pochopení a respekt k potřebám druhé osoby. Nicméně ve skutečnosti manipulativně obrací situaci tak, aby oběť cítila vinu za to, že má vlastní potřeby, zatímco zároveň zpochybňuje její vnímání situace.


V obou příkladech je vidět, jak manipulativní taktiky mohou být zakryty jazykem, který se na povrchu zdá být pochopitelný a podporující. Opravdová nenásilná komunikace by měla být založena na vzájemném respektu, empatii a opravdovém porozumění, nikoli na manipulaci nebo zpochybňování reality druhé osoby.Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...