Back
12 důvodů, proč oběti narcismu nevyjadřují emoce
8 Oct 2023
author
Miroslav Sázovský

12 důvodů, proč oběti narcismu nevyjadřují emoce

Většina obětí narcistů mají limitující přesvědčení, která jim brání vyjádřit narcistům své emoce.


 1. Fobie z konfliktů. Lidé s dobrými vztahy by se nikdy neměli dohadovat nebo hádat. Konflikt je nebezpečný.
 2. Fobie z odhalování. Nemohu vám dát najevo, jak se cítím uvnitř.
 3. Emocionální perfekcionismus. Neměl bych se cítit tak, jak se cítím. Potřebuji mít své emoce pod kontrolou.
 4. Submisivita. Měl/a bych se vždycky zavděčit, i kdybych se přitom měl/a ztrapnit.
 5. Závislost na souhlasu. Nemohu riskovat kritiku. Potřebuji tvůj souhlas, abych se cítil šťastný a naplněný.
 6. Závislost na lásce. Nemohu riskovat odmítnutí. Potřebuji tvou lásku, abych se cítil šťastný a naplněný.
 7. Vnímaný narcismus. Jsi křehký. Když ti řeknu, co cítím, náš vztah se rozpadne.
 8. Beznaděj. Vyzkoušel jsem všechno a nic nefunguje. Nikdy se nezměníš.
 9. Pýcha. Jsem nad pocity zlosti. Nechci se snižovat a dávat ti najevo, jak moc se cítím naštvaná.
 10. Pomáhání. Musím ti pomoci, když jsi rozrušený.
 11. Pasivní agrese. Potrestám tě mlčením. Budu se chovat nevinně a nepřímo se ti pomstím.
 12. Čtení myšlenek. Kdybys mě opravdu miloval, věděl bys, co cítím, a já bych ti to nemusela říkat.
Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...