Back
4 slova, která nacistům neříkat
6 Dec 2023
author
Miroslav Sázovský

4 slova, která nacistům neříkat

Orientace ve vztazích s narcisty může být mimořádně náročná. Jedním z klíčů k zachování duševního zdraví a autonomie v těchto vztazích je dávat pozor na jazyk, který používáte.


Fráze, které je třeba se vyhnout: "Cítím se kvůli tobě"


V interakcích s narcisty se běžně používají fráze jako "Cítím se kvůli tobě provinile" nebo "Cítím se kvůli tobě naštvaně". Když řeknete "kvůli tobě se cítím", neúmyslně dáváte narcistovi moc nad svými emocemi. Tato věta naznačuje, že váš emocionální stav je přímo způsoben jeho jednáním, což je zásadní chybná atribuce.


Psychologický dopad


Používání věty "kvůli tobě se cítím" nejenže posiluje moc narcisty, ale také ve vás posiluje myšlení oběti. Staví vás do pozice někoho, komu se věci dějí, spíše než do pozice aktivního účastníka vašeho citového života. Toto myšlení může být obzvláště škodlivé ve vztazích s narcisty, kteří se často snaží ovládat a manipulovat.


Posilující alternativa: "Cítím"


Místo "cítím se kvůli tobě" používali "cítím [emoce]". Například místo "Cítím se kvůli tobě provinile" řekněte "Cítím se provinile". Tento jednoduchý jazykový posun má hluboké důsledky. Zdůrazňuje, že jste vlastníkem svých pocitů bez ohledu na vnější okolnosti. Tato změna vás posiluje a zabraňuje narcistovi ve snadné manipulaci s vaším emočním stavem.


Vlastněte své pocity


Tím, že řeknete "cítím", přebíráte odpovědnost za své emoce. Je to vyjádření sebeuvědomění a sebeovládání. I když se narcista může stále pokoušet vaše pocity znehodnotit nebo minimalizovat, vlastnit je je zdravější postoj v každém vztahu. Posouvá vás to z pasivního příjemce emocí na aktivního, sebevědomého jedince.


Prolomení mentálních cyklů


Tato změna jazyka je víc než jen sémantika. Může prolomit mentální cykly, které udržují lidi uvízlé v narcistických vztazích. Uvědomění si, že nikdo jiný vás nemůže nutit cítit se určitým způsobem bez vašeho souhlasu, je posilující. Jde o to, abyste byli správci svých emocí a nenechali si od druhých diktovat, jak se máte cítit.


Vyhýbání se větě "cítím se kvůli tobě" a její nahrazení větou "já cítím a já potřebuji" je malým, ale významným krokem k posílení postavení ve vztazích s narcisty. Tento posun v jazyce podporuje pocit vlastní odpovědnosti a snižuje schopnost narcisty manipulovat s vašimi emocemi. Je to praktický nástroj, který může vést ke zdravějšímu a samostatnějšímu citovému životu, zejména v náročných vztazích. Vaše pocity jsou vaše a můžete je vyjadřovat, a tato jemná změna v komunikaci může mít zásadní vliv na vaše vzájemné vztahy a pohodu.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...