Back
Co je syndrom narcistické oběti
28 Jan 2024
author
Miroslav Sázovský

Co je syndrom narcistické oběti

Syndrom narcistického oběti je komplexní a mnohostranný problém, který zahrnuje emocionální a psychické zneužívání, často v kontextu domácího násilí. Tento syndrom může mít na osoby, které jej zažily, fatální nebo extrémně oslabující účinky a zotavení může být složitým procesem. Koncept narcistického zneužívání se ve zdravotnictví, včetně služeb duševního zdraví, stále objevuje a pro účinnou podporu a intervenci vyžaduje hluboké porozumění.


Jak se projevuje syndrom narcistické oběti

Syndrom zahrnuje různé formy zneužívání, jako je například gaslighting, vyvolávání žárlivosti, fyzické týrání, devalvace, přenášení viny, nedostatek empatie a kontrolující chování. Toto chování může u obětí vyvolat řadu příznaků, včetně nízkého sebevědomí, strachu, zmatku, pocitu viny, osamělosti a psychických a fyzických zdravotních problémů.


Pro narcistické zneužívání je charakteristické chování gaslighting, kdy zneužívající manipuluje svým partnerem takovým způsobem, že ho vede ke zpochybňování jeho vnímání reality. To může zahrnovat popírání zraňujících činů nebo obviňování oběti z toho, že je "blázen" nebo "příliš citlivá".


Vyvolávání žárlivosti je další taktikou, kterou jedinci s narcistickou poruchou osobnosti používají, často proto, aby zvýšili své sebevědomí a kontrolu nad partnerem. Fyzické týrání, ačkoli se nevyskytuje v každém vztahu s narcistickým jedincem, je shledáváno jako běžné, přičemž značná část partnerů zažívá fyzické týrání, jehož výsledkem je lehké zranění.


Dalším častým chováním je znehodnocování, kdy po fázi "bombardování láskou" začne narcista svého partnera znehodnocovat krutým shazováním a ponižováním. Tato fáze může být poměrně závažná a hluboce ovlivnit sebeúctu oběti.


Přenášení viny je chování, kdy se narcista vyhýbá převzetí odpovědnosti za své chyby nebo zneužívající chování a místo toho obviňuje svého partnera, že je příčinou problémů. Nedostatek empatie je v těchto vztazích značnou výzvou, protože narcista často neprojevuje příliš lítosti ani se upřímně neomlouvá a chová se, jako by se zneužívající chování nikdy nestalo.


Součástí narcistického zneužívání je také kontrolní chování, které se často projevuje jako kontrola partnerových preferencí, chování a přesvědčení a jeho izolace od přátel a rodiny.


Rozpoznání tohoto chování a pochopení jeho dopadu je pro odborníky na duševní zdraví, včetně terapeutů, zásadní pro účinnou podporu obětí narcistického zneužívání. Řešení psychologických a emocionálních důsledků tohoto zneužívání má zásadní význam pro zotavení a pohodu obětí.


Zdroj:


Howard V. Recognising Narcissistic Abuse and the Implications for Mental Health Nursing Practice. Issues Ment Health Nurs. 2019 Aug;40(8):644-654. doi: 10.1080/01612840.2019.1590485. Epub 2019 May 29. PMID: 31140886.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...