Back
5 narcistických přesvědčení, které musíte znát
6 Jul 2023
author
Miroslav Sázovský

5 narcistických přesvědčení, které musíte znát

  1. “Pouze já vím nejlepší řešení.” Tento výraz poukazuje na přesvědčení, že pouze narcista ví, jak vyřešit problém, a ostatní nejsou schopni poskytnout užitečné řešení.
  2. “Nikdo mě nepochopí.” Tento termín signalizuje pocit izolace a nepochopení ze strany ostatních, které narcisté arogantně podceňují a nedovolují, aby se zdálo, že potřebují pomoc nebo podporu.
  3. “Musíš být věrný jen mně.” Tento výraz znamená vydírání, které může být emocionálně samoúčelné a projevovat se jako ovládání nebo extrémní žárlivost.
  4. “Jen mě sleduj, poslouchej a obdivuj.” Tato fráze reflektuje narcistický nárok na pozornost a obdiv od ostatních, což může být emocionálně vyčerpávající a těžké udržovat.
  5. “Jsem nejlepší, nejchytřejší a nejkrásnější.” Tento výraz ukazuje narcistickou samolibost a přesvědčení o své nadřazenosti nad ostatními, což může vyvolávat pocity méněcennosti u těch, kteří musí s narcisty spolupracovat nebo žít.
  6. “Každou informaci můžu využít ve svůj prospěch.” Narcista si všechny potenciálně užitečné informace ukládá do svojí “infobanky”, aby je později vytáhl, až se mu to bude nejvíc hodit. Svoje polopravdy, překrucování reality, manipulace, triangulace, citové vydírání a zastrašování založí na citlivých informacích, se kterými se mu ostatní svěří.
  7. “Mám nárok na speciální zacházení.” Narcista vyžaduje nejlepší lékařskou péči, jednání s nejvýše postavenými lidmi či zástupci firem/úřadů/obchodů/podniků. Je pod jeho úroveň ztrácet čas s řadovými zaměstnanci.
  8. “Pokud bych tam nebyl, dopadlo by to velmi špatně.” Úmyslně často zadržují informace, které pak využijí k tomu, aby se stali hrdiny. Cílem je získat obdiv, jak mají nadhled a jsou lepšími než ostatní.
  9. “Nemám problém, to oni.” Tímto přesvědčením narcista žije izolován od svého "opravdového já". Je odpojen od sebe a není schopen přiznat, že má nějaký problém. Problém nikdy není on, ale oni, protože on vždy přesně ví, co dělá, proč to dělá a on umí ovládat své emoce, pocity, myšlenky, postoje, přesvědčení atd.


(PZN - to neumí žádný člověk, protože takto mozek nefunguje. To co se s nám děje vnitřně na nevědomé úrovni, nelze nijak vědomě ovládat. Dokážeme to pozorovat a vybrat si, jestli podle toho budeme jednat, ale nemáme moc nad tím moc.)


Tento text vznikl ze zkušeností členů z komunity pro podporu obětí narcizmu.


Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...