Back
Co ví věda o lovebombingu
19 Feb 2024
author
Miroslav Sázovský

Co ví věda o lovebombingu

Lovebombing je taktika, kdy jedna osoba zahrnuje druhou velkým množstvím pozornosti, komplimentů, zpráv, dárků a jiných projevů náklonnosti, často velmi brzy ve vztahu nebo v jeho průběhu, aby získala kontrolu nebo manipulovala.


Proč je lovebombing tak silný a proč mu oběti často podléhají


Lovebombing je vysoce efektivní, protože využívá několik psychologických principů a lidských potřeb.


  1. Potřeba příslušnosti: Lovebombing cílí na základní lidskou potřebu příslušnosti a být milován. Teorie sociální výměny popisuje, jak lidé hodnotí své vztahy na základě odměn a nákladů. Lovebombing poskytuje obrovské "odměny" ve formě pozornosti a náklonnosti, což může vést k rychlému a intenzivnímu pocitu příslušnosti.
  2. Zvýšená důvěra a emoční závislost: Nadměrné projevy lásky a pozornosti mohou rychle zvýšit důvěru a vytvořit silnou emoční závislost. Psychologické teorie jako je attachment theory (teorie citového pouta) naznačují, že lidé s nejistým nebo úzkostným citovým poutem mohou být zvláště náchylní k lovebombingu, protože vyhledávají ujištění a bezpečí ve vztazích.
  3. Princip vzácnosti a reciprokity: Lovebombing může vytvořit pocit vzácnosti a unikátnosti zážitku, což zvyšuje jeho hodnotu pro oběť. Princíp reciprocity také hraje roli; když někdo investuje do nás mnoho času, energie a zdrojů, můžeme cítit tlak, abychom to oplatili, což může vést k silnějšímu emocionálnímu zapojení.
  4. Kognitivní disonance: Když oběť začne vnímat varovné signály nebo nekonzistence ve chování partnera, může zažít kognitivní disonanci - nepohodlí způsobené držením dvou protichůdných myšlenek současně. Lovebombing může způsobit, že oběti ignorují červené vlajky ve snaze udržet si pozitivní vnímání vztahu.
  5. Biochemické reakce: Lovebombing může vyvolat silné biochemické reakce v mozku, včetně uvolňování dopaminu, oxytocinu a serotoninu, které jsou spojeny s pocitem štěstí, odměny a pouta. Tyto chemické reakce mohou vytvořit pocit závislosti na zdroji těchto pocitů, podobně jako závislost na drogách.

Vědecké studie a psychologické teorie tedy ukazují, že lovebombing je účinný, protože apeluje na základní lidské potřeby a emoční stavy, což může ztížit jeho rozpoznání a odmítnutí. Porozumění těmto principům může pomoci lidem rozpoznat lovebombing a chránit se před jeho potenciálně škodlivými účinky.


Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...