Back
Zákeřnost skrytého narcisty
28 May 2024
author
Miroslav Sázovský

Zákeřnost skrytého narcisty

Být ve vztahu se skrytým narcistou je jako byste každý den pili skleničku vody s jedem, který nejde cítit ani nevoní, ani nemá žádnou chuť. Postupně jste otravováni, až jednoho dne nemůžete dál a nechápete proč. To je zákeřnost skrytého narcisty. Jeho pasivní agresivita je krutá, ale často dlouho neviditelná. Klientky po vztahu se skrytým narcistou bývají psychicky zničené a zdeptané. Narcismus je hrozba pro naše zdraví. U skrytého narcisty jste často neviděli, co se vám děje. Necítili jste se dobře, ale nechápali jste to.


V tomto článku probereme:

 1. Rozdíly mezi skrytým a grandiózním narcismem.
 2. Proč jsou skrytí narcisté zákeřní a proč oběti více trpí.
 3. Jak se to projevuje s rodiči a partnery.


Skrytý (zranitelný) vs. grandiózní narcista (tradiční)

Narcismus je osobnostní rys s různými projevy. Dva hlavní typy jsou skrytý a grandiózní narcismus. Oba typy sdílejí potřebu obdivu a nedostatek empatie, ale liší se v mnoha ohledech.


Skrytý narcista je často těžko rozpoznatelný. Tento typ bývá introvertní a působí plachým či nejistým dojmem. Skrytí narcisté maskují svou touhu po obdivu falešnou skromností a sebepodceňováním. Mohou se cítit ukřivděně a nepochopeně, což jim umožňuje hrát roli oběti. Manipulují prostřednictvím pasivní agrese a emocionálního vydírání.


Na druhé straně grandiózní narcista je extrovertní a sebevědomý. Tento typ si myslí, že je výjimečný a lepší než ostatní. Grandiózní narcisté hledají obdiv otevřeně a často se chlubí svými úspěchy. Jsou charismatičtí a mohou být úspěšní v profesním životě díky své schopnosti zapůsobit na ostatní. Nicméně jejich nedostatek empatie a sklony k vykořisťování vedou k problémům ve vztazích.


Rozdíl mezi těmito dvěma typy spočívá hlavně v projevu. Zatímco skrytí narcisté působí nenápadně a manipulují subtilně, grandiózní narcisté jsou otevření a agresivní.


Skrytý narcista

Skrytý narcista, také nazývaný zranitelný, je úzkostný, oběť ostatních, sociálně často méně schopný – uzavřený, plný záště a podrážděný. Tito jedinci nejsou charizmatičtí, spíše žadoní po pozornosti. Neradi riskují, ponižují a snižují druhé lidi. Jsou nespokojení.


Skrytý narcista své temné stránky skrývá, chce, aby ho měli ostatní rádi. Jejich pověst je pro ně důležitá. Jsou mistři manipulace, a i když postrádají empatii, naučili se empaticky vypadat.


Zákeřnost skrytých narcistů:

 1. Nenápadnost: Skrytí narcisté působí plachým nebo nejistým dojmem, což může zmást okolí. Je těžší je rozpoznat, protože jejich narcistické potřeby nejsou zjevné.
 2. Manipulace: Používají pasivní agresi a emocionální vydírání k dosažení svých cílů. Odhalení jejich manipulativního chování je složité, protože je subtilní.
 3. Role oběti: Často se staví do role oběti, čímž získávají sympatie a podporu od ostatních.
 4. Nejistota a zášť: Cítí hlubokou nejistotu a zášť vůči těm, kteří jsou úspěšnější nebo populárnější.
 5. Emocionální vyčerpání: Vztahy se skrytými narcisty mohou být emocionálně vyčerpávající kvůli jejich neustálé potřebě pozornosti.


Dopady na oběti:

 1. Dlouhodobá manipulace: Skrytí narcisté používají subtilní techniky manipulace jako pasivní agrese, emocionální vydírání a gaslighting.
 2. Role oběti: Stavění se do role oběti získává sympatie a podporu.
 3. Emocionální vyčerpání: Neustálá potřeba pozornosti od skrytého narcisty vede k chronické únavě a stresu.
 4. Narušení reality: Používají gaslighting ke zpochybňování reality oběti.
 5. Izolace: Postupně izolují své oběti od jejich sociálního okruhu.
 6. Neviditelné zranění: Chování skrytého narcisty není na první pohled zřejmé, takže oběti často nemají podporu od svého okolí.


Skrytí narcisté jsou často obklopeni lidmi, kteří je zbožňují. Pasivní agresivita je neviditelná, takže se nemůžete bránit.


Návrat k celistvosti

Zaměřte pozornost na sebe a svůj život. Začněte vnímat své potřeby. Přestaňte je zpochybňovat.


Mít podpůrné prostředí je klíčové pro uzdravení.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...