Back
Může být narcista ve vztahu s nacistou?
11 Mar 2024
author
Miroslav Sázovský

Může být narcista ve vztahu s nacistou?

Může, jen je otázkou, jestli se to dá nazývat zdravý vztah. Já bych to nazýval jen divadlem, aby oba uspokojili své potřeby.


Máme zkušenosti s tím, že skrytý narcista si někdy vybírá za cílovou osobu empatického a pečujícího jedince, ale někdy se může přesunout k jinému narcistovi. V takovém případě chtějí oba narcisté jeden od druhého něco získat, ale jakmile to přestanou dostávat, rozejdou se​​. Toto naznačuje, že partnerský vztah mezi dvěma narcisty je teoreticky možný, avšak je pravděpodobně založen spíše na vzájemném využívání než na hluboké emoční vazbě. Když tedy jeden nebo oba partneři nepřestávají dostávat to, co od vztahu očekávají, může to vést k jejich rozchodu.


Některé studie naznačují, že narcisté mohou být šťastně ve vztahu s podřízenými, sebeponižujícími, echoistickými partnery, kteří je zrcadlí a jsou nepodmíněně podporující. Je obtížné si představit, že zdravý a normální člověk by byl šťastný ve vztahu, který by se dal označit jako folie à deux (sdílená psychóza). To naznačuje, že zatímco vztah mezi dvěma narcisty je možný, je méně pravděpodobné, že by byl šťastný nebo stabilní, pokud by oba partneři neměli zdravé sebevědomí nebo schopnost empatie​​.


Behaviorální vzorce se mohou v takových vztazích časem měnit. Partner, který původně neměl narcistické rysy, může začít některé z těchto rysů přebírat nebo vyvíjet jako obranný mechanismus nebo v reakci na manipulativní chování narcisty. Avšak bez hlubšího individuálního posouzení a pochopení konkrétních dynamik vztahu je obtížné poskytnout definitivní odpověď.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...