Back
Co je to syndrom narcistického zneužívání
27 Jan 2024
author
Miroslav Sázovský

Co je to syndrom narcistického zneužívání

Syndrom narcistického zneužívání se týká psychických a emocionálních následků, které mohou nastat u lidí, kteří byli vystaveni manipulativnímu a destruktivnímu chování ze strany narcisty. Toto zneužívání zahrnuje opakované a cílené chování, které je zaměřeno na oslabení sebeúcty a sebevědomí oběti. Oběti mohou zažívat různé psychologické a emocionální obtíže, včetně:


  1. pocitu izolace,
  2. nedůvěry v ostatní,
  3. sebesabotáže,
  4. a mohou mít i fyzické příznaky spojené se stresem, jako jsou autoimunitní onemocnění.


Jak vzniká syndrom narcistického zneužívání

Jedním z klíčových aspektů syndromu je kognitivní disonance, která vzniká, když oběť drží protichůdná přesvědčení nebo postoje v důsledku manipulativního chování narcisty. Typickým příkladem je střídání fází idealizace a devalvace, kdy oběť zažívá období lichotek a pozornosti střídající se s obdobími kritiky a ponižování. Oběť může začít věřit, že si takové chování zaslouží, a přizpůsobit své postoje tak, aby odpovídaly vnímání reality narcisty. Tato situace může vést k poklesu sebeúcty a sebevědomí, což dále komplikuje možnost odchodu z toxického vztahu.


Pochopení tohoto konceptu je klíčové pro podporu a pomoc obětem narcistického zneužívání. Společně s mou ženou Evou pomáháme klientům, rozpoznat tyto vzorce chování a poskytujeme efektivní podporu a strategie pro řešení negativních dopadů zneužívání. To často zahrnuje práci na obnově sebeúcty, rozvoji dovedností pro nastavení zdravých hranic a poskytování prostoru pro zpracování a vyjádření emocí souvisejících se zneužíváním.


Dále jsme vytvořili speciální podpůrnou skupinu pro oběti narcismu, kde mohou v bezpečném prostředí sdílet své emoce, příběhy a navzájem se podpořit při řešení potíží a problémů.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...