Back
Rozdíl mezi narcistou a osobou s narcistickou poruchou osobnosti
18 Mar 2024
author
Miroslav Sázovský

Rozdíl mezi narcistou a osobou s narcistickou poruchou osobnosti

Rozdíly mezi narcistickou poruchou osobnosti (NPD) a narcistickými rysy jsou klíčové pro pochopení širokého spektra projevů narcismu, které se mohou vyskytovat v populaci. Zatímco NPD je klinicky diagnostikovaná porucha charakterizovaná specifickým souborem kritérií v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-5), narcistické rysy mohou být přítomny v mírnější formě a nevyžadují plnění všech diagnostických kritérií pro NPD. Tato jemná, avšak zásadní, odlišnost má důležité důsledky pro pochopení narcismu, jeho vlivu na jednotlivce a na jejich vztahy, stejně jako pro přístupy k léčbě a podpoře těch, kteří jsou s narcismem ve styku.

Definice a Diagnostika

NPD je definována jako dlouhodobý vzorec grandiozity, potřeby obdivu a nedostatku empatie. Jedinci s NPD často projevují nadměrnou přeceněnost svých schopností a úspěchů, přehnanou potřebu obdivu a chybějící schopnost empatie vůči pocitům ostatních. Tyto charakteristiky musí být dostatečně závažné, aby způsobily významné problémy v sociálních, pracovních či jiných důležitých oblastech fungování jedince.


Na druhé straně, narcistické rysy se mohou objevit jako tendence k sebestřednosti, snaha o pozornost a obdiv, nebo přehnané projevy vlastní důležitosti, které ale nedosahují plného rozsahu či intenzity požadované pro diagnózu NPD. Tito jedinci mohou mít problémy v mezilidských vztazích, ale jejich chování obvykle není tak zničující nebo nemá tak hluboký dopad na jejich celkové fungování.


Dopad na Vztahy a Interakce

Jedinci s NPD často těžko budují a udržují zdravé vztahy kvůli své potřebě dominance, nedostatku empatie a tendenci k manipulaci s ostatními pro vlastní zisk nebo obdiv. Tyto vzorce chování mohou vést k cyklům emocionálního zneužívání a toxickým vztahům, které jsou pro partnery a blízké vyčerpávající a bolestivé.


Oproti tomu lidé s narcistickými rysy mohou vykazovat některé podobné chování, jako je potřeba být středem pozornosti nebo tendence podceňovat emoce ostatních, avšak obvykle s menší intenzitou a frekvencí. Jejich schopnost navazovat a udržovat vztahy může být také ovlivněna, ale je pravděpodobnější, že budou schopni udržovat nějakou úroveň funkčních mezilidských vztahů.


Přístupy k Léčbě

Léčba NPD je komplexní a obtížná, částečně kvůli nedostatku motivace k změně a nedostatku sebereflexe u dotyčných jedinců. Terapie se může zaměřit na rozvoj empatie, zlepšení mezilidských dovedností a řešení případných spjatých problémů, jako jsou deprese nebo úzkost.


Pro lidi s narcistickými rysy, kteří možná vyhledají pomoc kvůli konfliktům nebo obtížím ve vztazích, může být terapie více zaměřena na rozvoj sebereflexe, zlepšení komunikačních dovedností a posílení empatie. Jelikož jejich problémy nejsou obvykle tak hluboké nebo pevně zakořeněné jako u jedinců s NPD, mají obecně lepší prognózu pro terapeutickou změnu.


Závěr

Rozlišování mezi NPD a narcistickými rysy je důležité pro správné pochopení a přístup k těmto jedincům, ať už v klinickém kontextu, ve vztazích, nebo v procesu osobního uzdravení. Zatímco NPD představuje závažnější a často trvalý stav, který může významně ovlivnit životy jedinců a jejich blízkých, narcistické rysy nabízí širší spektrum projevů s potenciálem pro pozitivní změnu. Počínaje lépe informovaným pochopením těchto rozdílů, můžeme lépe navigovat vztahy a podporovat léčbu a uzdravení pro ty, kteří se s narcismem setkávají.


Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...