Back
Cítí něco narcis vůči sobě nebo ostatním?
21 Jun 2024
author
Miroslav Sázovský

Cítí něco narcis vůči sobě nebo ostatním?

Narcismus je spektrum chování, které se vyznačuje nadměrně nafouknutým sebevědomím, potřebou obdivu a nedostatkem empatie. I když je pravda, že narcisové se mohou zdát bez emocí a empatie, není to tak jednoduché.


Prožívá narcista nějaké emoce?


Narcisové skutečně prožívají emoce, ale často se liší od emocí neurotypických lidí. Mohou zažívat intenzivní pocity hněvu, vzteku, studu a viny, ale tyto emoce se obvykle zaměřují na ně samé a jejich vnímání křivd. Narcisové také bojují s regulací emocí, což může vést k výbuchům vzteku a impulzivnímu chování.


Narcisové si sice uvědomují, že dělají chyby, ale často je obviňují z nich vnější faktory nebo jiné lidi. Jen zřídka se dokáží zodpovědně podívat na své vlastní chování a převzít za něj odpovědnost. Místo toho se spíše uchýlí k obranným mechanismům, jako je projekce, racionalizace a idealizace, aby si ochránili sebevědomí.


I když narcisové nemusí prožívat emoce stejným způsobem jako neurotypici, stále jsou to lidé, kteří dokáží zažívat bolest a utrpení.


Co se týče narcisů, jejich vnímání sebe sama je často zkreslené. Mají potřebu potvrzení své existence od okolí, ale jim chybí autenticita a empatie v pravém slova smyslu. Mohou se snažit zakrýt své nedostatky a vytěsňovat nepříjemné pocity. Jejich vnímání reality může být zkreslené, a proto mohou mít obtíže s uvědomováním si chyb, ztrát nebo proher. Míra citlivosti a zacházení s agresí může být u narcisů odlišná, ale obecně mají tendenci zaměřovat se na sebe a své potřeby, což může ovlivnit jejich schopnost vnímat vlastní chyby a nepříjemné emoce.


Narcisté mají emoce a jsou schopni cítit vinu, stud a další negativní pocity, ale jejich reakce na tyto emoce je často komplikovaná a může zahrnovat různé obranné mechanismy. Je důležité chápat, že narcismus je spektrum a projevy se mohou značně lišit mezi jednotlivci.


Zde je několik dalších zdrojů, které vám mohou být užitečné:

  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Narcismus
  2. https://psychologie.cz/clanky/?filter=1&tag=narcismus


Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...