Back
Co je traumatická vazba na narcistu
1 Oct 2023
author
Miroslav Sázovský

Co je traumatická vazba na narcistu

Možná se nepopiratelně nacházíte v těsném sevření dusivé traumatické vazby, pokud u vás lze pozorovat následující chování nebo myšlenkové pochody:


Jste si vědomi toho, že vás váš partner či bývalý partner zneužívá a manipuluje s vámi, ale zdá se, že se ho nemůžete zbavit. Mnoho času přemýšlíte a uvažujete o různých případech zneužívání, které jste prožili. Propadáte se záchvatům sebeobviňování a váš násilník je ten, kdo ovládá vaši sebeúctu a hodnotu. Navzdory bolesti a zranění, které vám způsobují, se necítíte schopni odejít.

Často se snažíte násilníka uklidnit a vyhovíte mu jakýmkoli způsobem. I když vám oplatí jen velmi málo (možná několik drobných projevů náklonnosti), zjišťujete, že musíte chodit kolem nich po špičkách, aby jste udrželi klid a hledali "normálnost".


Máte pocit, že na nich závisíte. Hledáte jejich potvrzení a souhlas, protože je pro vás zdrojem útěchy. Jejich souhlas představuje útočiště útěchy, zejména po zneužívání. To naznačuje silnou psychickou vazbu na zneužívající osobu.


Zjišťujete, že hájíte zneužívajícího bez ohledu na jeho činy, a jeho zlou, zraňující stránku před ostatními skrýváte. Možná jste se ocitli v těžké situaci, kdy jste odmítli obvinit zneužívajícího, nebo jste ho bránili proti těm, kteří se vám snažili ukázat, že je toxický. Velmi pravděpodobně jste svým vrstevníkům a rodině líčili váš vztah jako šťastný a plný lásky a snažili se minimalizovat jeho násilnické sklony. Možná také zjistíte, že zveličujete jakékoliv pozitivní chování, které občas projeví, aby jste svého násilníka ukázali v dobrém světle.


Pokud se pokusíte od násilníka odejít, zjistíte, že vám stále podléhá jeho falešná lítost, jeho krokodýlí slzy a sliby, že se v budoucnu změní. Přestože vzorec zneužívání a jeho toxický cyklus jsou jasně viditelné, upínáte se na naději, že se situace může zlepšit.


Je možné, že jste si osvojili určité sebesabotážní chování a mohli jste se zapojit do nějaké formy sebepoškozování, abyste se distancovali od bolesti způsobené zneužíváním. Možná také zjistíte, že máte tendenci k dalšímu sebepoškozování, jako je nadměrné pití alkoholu nebo užívání drog. To často slouží k zakrytí hlubokého pocitu studu způsobeného zneužíváním.


Jste plně připraveni snížit své nároky na tuto krutou, toxickou osobu a přijmout to, co jste dříve považovali za nepřijatelné nebo nepřekročitelné. To se opakuje a může se stát, že s pokračujícím zneužíváním budete pokaždé akceptovat ještě horší a škodlivější zneužívání.


Měníte své chování a osobnost ve snaze vyhovět neustále se měnícím cílům zneužívajícího, přestože zneužívající téměř nikdy (pokud vůbec) nemění své chování tak, aby vám vyhověl.


Rezonovaly s vámi některé z těchto otázek?


Četli jste je a zjistili, že se dají aplikovat na vaši situaci nebo že některé z mých popisů probíhají paralelně s vaší situací? Pokud je odpověď na některou z nich kladná, pak je velmi pravděpodobné, že se nacházíte v pevném sevření zneužívajícího vztahu a jste s násilníkem svázáni toxickým traumatickým poutem.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...