Back
Jak odpovídat na manipulativní zprávy od narcisty
21 Oct 2023
author
Miroslav Sázovský

Jak odpovídat na manipulativní zprávy od narcisty

Umět odpovídat na manipulativní zprávy narcisty, sociopata a psychopata je doslova věda a umění. Většina lidí si myslí, že to zvládne a nepotřebuje k otmu zvláštní vzdělání, ale pravou je opak.


V následujícím textu vám odhalím, jak lze nad jednou zprávou přemýšlet a jak přistupovat k odpovědi.


Jak odpovědět na narcistovo manipulativní zprávu


Nemohu mít s dětmi vybudované citové pouto, protože mě k nim nechceš pustit. Hájíš si jen své zájmy a děláš ze mě zavrženého rodiče (viz. ten tvůj YouTube kanál, kde jsou ty sračky o tobě. Alespoň vím, kdo jsi.)


💡 Přečtěte si článek: Jak poznat, že jde o syndrom zavrženého rodiče


Tato zpráva v sobě nese několik důležitých aspektů, které je nutné v kontextu vztahové emocionální dynamiky prozkoumat.


1) Citová vzdálenost a odcizení: "Nemohu mít s dětmi vybudované citové pouto" znamená, že osoba má pocit izolace a nemožnosti navázání citového vztahu s dětmi. To by mohl být signál, že osoba cítí, jakoby jí byla odepřena důležitá role v životě dětí.


2) Obviňování a nedostatek zodpovědnosti: Fráze "protože mě k nim nechceš pustit" ukazuje, že tato osoba vnímá, že jste jediným důvodem jejich neschopnosti navázat vztah s dětmi. To je obvykle známkou externalizace zodpovědnosti.


3) Narušené zájmy a vlastní pozice: "Hájíš si jen své zájmy" je další obvinění, které ukazuje, že osoba se cítí ohrožena nebo znevýhodněna. Tento pocit může často pramenit z nějakého vnímání nespravedlnosti.


4) Difamace a Sociální média: Návštěva "tvého YouTube kanálu" a označení jeho obsahu jako "sračky" přidává další rozměr komplexu problémů. Osoba používá veřejně dostupné informace k vytváření nějakého obrazu o vás, který podporuje jejich argumentaci.


5) Sebepoznání versus druhé strany: "Alespoň vím, kdo jsi" může signalizovat, že tato osoba si myslí, že nyní má „pravdivý“ obraz o vás, který je v rozporu s tím, jak se prezentujete veřejně nebo v soukromí.


Tato zpráva se dá vnímat jako vyjádření frustrace, nespokojenosti a pocitu nespravedlnosti. Je v ní silný podtext, který by mohl poukazovat na různé formy emocionálního a možná i manipulativního chování. Každý z těchto prvků by mohl být důležitý při hledání efektivního způsobu komunikace a řešení konfliktu.


Je důležité zachovat si vědomou pozornost a emocionální odstup, zejména pokud jsou obvinění neoprávněná nebo manipulativní.


Vzorová odpověď na zprávu narcisty


Odpověď na takovou zprávu musí mít jemnou rovnováhu mezi udržením svého emocionálního klidu, vymezením hranic a zároveň zamezením jakékoliv eskalace konfliktu.


Při odpovědi je tedy klíčové být stručný, pevný, ale i vstřícný. Zde je příklad, jak by taková odpověď mohla vypadat:


---


Děkuji za tvou zprávu. Vidím, že máš silné pocity ohledně dětí. Pro mě je také důležité, aby byly jejich potřeby a blaho na prvním místě. Co se týče tvého názoru na YouTube kanál @evolucevztahu, respektuji tvé právo na svůj názor, i když s ním nemusím souhlasit.


Myslím, že by bylo produktivní, kdybychom se zaměřili na hledání řešení, které je v nejlepším zájmu všech zúčastněných. Rád/a bych toto probíral/a v klidném a konstruktivním prostředí za přítomnosti, možná s mediátorem. Jestli máš nějaké návrhy, jak bychom mohli efektivně spolupracovat, jsem otevřený/á diskusi.


---


Proč takhle odpovídat?


Všimněte si, že odpověď je bez emocí, nereagujete na obvinění a konstruktivně nabízíte řešení. Podrobně si to rozeberme, abyste rozuměli. Při psaní této odpovědi jsem využil metodu SIPEJ.


1. Nereaguje na obvinění: Vědomě se vyhýbá odpovědi na nepřímé útoky a nástrahy, které by mohly vést k další eskalaci.

2. Vymezuje hranice: Ukazuje, že máte vlastní názor a že nejste ochotni vstoupit do emocionálního boje.


3. Otevírá prostor pro konstruktivní dialog: Nabízí možnost dalšího konstruktivního jednání a spolupráce.


4. Je stručná a jasná: Nezabíhá do detailů, které by mohly vyvolat další konflikt nebo manipulaci.


5. Je jistá a vstřícná: I když jde o citlivé a osobní téma, odpověď je formulována tak, aby byla vstřícná a otevřená spolupráci.


Nejdůležitější je zachovat si svůj vlastní emocionální klid a zůstat v roli dospělého, zralého člověka, zejména pokud máte co do činění s osobou, která může být manipulativní nebo toxická (narcista, sociopat, spychopat).


Doporučuji vám začít studovat teorii konverzačních aktů a minimálně absolvovat kurz: Jak zabránit eskalaci konfliktu, ovládnout emoce a získat klid.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...