Back
Jak reagovat pomocí metody SIPEJ na SMS od narcisty
13 Feb 2024
author
Miroslav Sázovský

Jak reagovat pomocí metody SIPEJ na SMS od narcisty

Jak byste reagovali na SMS od narcisty: To už ti nestojím ani za odpověď na jednu sms?


🚨 Pod videem najdete vysvětlení a doporučenou odpověď.


Jedna z možnosti je odpovědět pomocí metody SIPEJ. Pokud ji ještě neznáte, tak se podívejte na naše video 👇, nebo si můžete udělat i online kurz.


VideoDříve, než vám si přečtete opověď, tak si musíme vysvětlit trocu teorie, abyste porozuměli, jak metodu SIPEJ používat.


Hledání pozornosti a validace

Narcista často hledá potvrzení svého významu a hodnoty od ostatních. Tato zpráva může být pokusem vyvolat pocit viny, což by vás mělo přimět, abyste ji věnovala větší pozornost a uznání. Je to forma manipulace, kde narcista chce být středem pozornosti a potřebuje cítit, že je pro druhé důležitý.


Manipulace a kontrola

Zpráva může být také prostředkem, jak ovládat emocionální reakce druhé osoby. Tím, že narcista vyvolává pocit viny, snaží se ovlivnit, jak matka reaguje, což mu umožňuje udržet kontrolu nad vztahem. Využívá emocionálního vydírání k upevnění své pozice a získání toho, co chce.


Obranný mechanismus

Pro narcisty je typické, že se snaží chránit své křehké ego před jakoukoliv kritikou nebo odmítnutím. Tato zpráva může být obranným mechanismem, reakcí na pocit odmítnutí nebo zanedbávání. Narcista tím vyjadřuje, že se cítí zraněný, ale zároveň to dělá způsobem, který přesouvá vinu na matku, než aby reflektoval vlastní podíl na situaci.


Nedostatek empatie

Narcistická osobnost často projevuje nedostatek empatie k pocitům ostatních. I když se zpráva může zdát jako vyjádření emocionální bolesti, ve skutečnosti může být manipulativní taktikou bez ohledu na to, jak se matka skutečně cítí. Narcista se zaměřuje primárně na své potřeby a pocity, aniž by zvažoval dopad svých slov na druhé.


Odpověď:


Ahoj mami,


rozumím, že by sis přála rychlejší odpověď a oceňuji, že mi dáváš najevo své pocity. Chci, abys věděla, že i když nemohu vždy odpovídat ihned, tvé zprávy si vážím. Každý z nás má však své vlastní závazky a někdy může být odpověď zpožděná. Věřím, že společně najdeme způsob, jak efektivně komunikovat, aniž bychom se cítili pod tlakem nebo zanedbáváni. Děkuji za pochopení.


S láskou,


Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...